een goede voorbereiding met

het vragenformulier


Je wilt meer informatie over SCRUM en/of LEAN of over een van onze trajecten. Sta even goed stil bij de onderstaande vragen. Ik doe mijn huiswerk en zorg ervoor dat ons gesprek ook echt van waarde zal zijn. 

Current Progress
Current Progress
Current Progress
Current Progress
naam bedrijf
waar gevestigd
website
naam contactpersoon
functie contactpersoon
telefoonnummer contactpersoon
e-mailadres contactpersoon
Wat is het doel van uw bedrijf? Wat doet u met uw bedrijf bedrijf?
0 of 350
Hoe lang bestaat het bedrijf?
0 of 350
Hoeveel mensen werken er binnen het bedrijf?
0 of 350
Werkt u in uw bedrijf al met LEAN? Zo ja, hoe lang al?
0 of 350
Werkt u in uw bedrijf al met SCRUM? Zo ja, hoe lang al?
0 of 350
Wat zijn de dingen waar u tegen aanloopt, wat zijn de pijnpunten?
0 of 350
Wat/waar zou u graag verbeteringen zien?
0 of 350
Wat verwacht je van mij? Wat verwacht je van deze gratis sessie?
0 of 350
Hoe belangrijk is het voor uw organisatie om verandering te zien, op een schaal van 1-10
Please Select One
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Wat bent u bereid on te investeren om de veranderingen te verwezenlijken
>
Wishlist Member WooCommerce Plus - Sell Your Membership Products With WooCommerce The Right Way .