gratis adviesgesprek

afspraak maken


Je wilt meer informatie over SCRUM en/of LEAN of over een van onze trajecten. Sta even goed stil bij de onderstaande vragen. Ik doe mijn huiswerk en zorg ervoor dat ons gesprek ook echt van waarde zal zijn. 

Current Progress
Current Progress
Current Progress
Current Progress

Agile is een ontwerpfilosofie die de nadruk legt op zelforganiserende teams, samenwerking met klanten en iteratieve ontwikkeling. Het stimuleert snelle feedback en continue verbetering door middel van early adopter-cycli.

SCRUM is een iteratieve, teamgebaseerde benadering van projectmanagement waarmee snel kan worden gereageerd op veranderingen. Het is een agile projectmanagementproces waarbij teams hun werk dagelijks samen plannen in stand-ups van 15 minuten (geconcentreerde gespreksperioden), maar ook met regelmatige tussenpozen (bijv. elke 2 weken). De teamleden reflecteren vervolgens op wat ze hebben gedaan; identificeren wat goed of slecht ging; hun taken daarop afstemmen; en ga dan verder met een plan voor de volgende dag

LEAN is een benadering voor het beheren van bedrijfsactiviteiten die is ontwikkeld door Toyota Motor Corporation als antwoord op de problemen van het bedrijf om kwaliteitsvoertuigen te produceren tegen lage kosten binnen een betrouwbare doorlooptijd.  LEAN is gericht op het leveren van producten van hoge kwaliteit met minimale verspilling en het maximaliseren van klanttevredenheid.

>
Wishlist Member WooCommerce Plus - Sell Your Membership Products With WooCommerce The Right Way .